Saturday, September 08, 2007

Joke Time - Part 10

A man wanted to buy bra for his wife but doesn't know the size.
SALESGIRL: " Is it as big as papaya ? "
MAN: " No "
SALESGIRL : " an apple "
MAN: " No "
SALESGIRL : " ahh..an egg ? "
MAN: " YES , but fried ! "

...

GIRL 1 : Halata na tiyan mo, bakit di pa kayo magpakasal ng BF mo?
GIRL 2 : Ayaw ng pamilya niya eh !
GIRL 1 : Sino may ayaw, tatay o nanay niya ?
GIRL 2 : yung misis niya !

...

Q : Ano ang pagkakaiba ng SANITARY NAPKIN sa BRA ?
A : Sa Sanitary napkin parang wala kahit meron, samantalang
sa bra parang meron kahit wala !

...

MAN 1 : Kinakausap mo ba misis mo habang nakikipag-sex ka ?
MAN 2 : Hindi ah ! pinapatay ko nga celfon ko para di niya ako
matawagan!

...

Tarzan & animals went to the river to take a bath.
When Tarzan took off his clothes, all animals laughed
When Tarzan asked " WHY ? "
Animals said : " Ur tail is in front! "

No comments: