Monday, July 02, 2007

alone

i txted almost all the people i can talk to..

wala.. walang makausap

walang makaramay sa naramdaman ko ngayon..

i feel so alone

i was left with empty hand...

wrong moves

wrong person

and a broken heart.

No comments: